Ackumulatortank

En ackumulatortank är en isolerad vattenbehållare som lagrar värme, liknande en stor termos. Den används framförallt som ett komplement vid ved- och pelletseldning samt solvärme eftersom det är nödvändigt att kunna spara värme från produktionstillfället till dess att värmen behövs. Men i praktiken kan en ackumulatortank användas i kombination med vilket vattenburet uppvärmningssystem som helst.

Ackumulatortanken fungerar som hjärtat i husets vattenburna system och gör att systemet blir väldigt flexibelt. Till ackumulatortanken går det exempelvis att koppla en pellet- eller vedkamin/panna och solfångare. Det går då att spara värmen från ved/pelletseldningen till senare användning samtidigt som du på sommaren kan utnyttja energin från solen för uppvärmning och tappvarmvatten. Tänk på att det är viktigt att isolera ackumulatortanken med minst 150 mm mineralull för att minska värmeförlusterna.

Om du är intresserad av att installera en elpanna kan det vara smartare att installera en ackumulatortank med elpatron. Då finns möjligheten att i framtiden koppla på solfångare eller en vattenmantlad kamin.

Fördelarna med en ackumulatortank är många. Den ger flexibilitet till systemet, du kan utnyttja energin från solen med solfångare, ackumulatortanken gör att du påverkas mindre av pris och tillgång på bränslen samtidigt som systemet blir effektivare och mer miljövänligt. Nackdelen med en ackumulatortank är att den tar upp plats eftersom den behöver rymma mellan 500-3000 liter vatten.

Vill du veta mer om ackumulatortankar har energimyndigheten tagit fram en broschyr.