Solkarta

Med Skövdes solkarta kan du enkelt se hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak. I stora delar av Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och Skövdes höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa.

För dig som är fastighetsägare är det nu enkelt att göra en första bedömning av hur mycket solenergi ditt tak kan producera. Genom att använda den interaktiva kartan kan du se hur stor solinstrålningen är på ditt tak och hur mycket solenergi som kan produceras där.

Använd solkartan så här

Här hittar du solkartan.

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket, blått är sämre och rött är bättre. Skuggning från andra byggnader och skorstenar på taken är medräknade i kalkylen.

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.

I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Om du inte får fram informationsrutan när du klickar på husen i kartan kan du behöva ställa in webbläsaren så att den accepterar popupfönster.

Om Skövdes solkarta

Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild av potentialen för solenergi, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Beräknade värden är baserad på SMHIs STÅNG-data avseende Skövde för perioden 2000-2009 samt nationella höjddata från statliga lantmäteriet insamlat 2011. Byggnader tillkomna efter 2011 finns inte redovisade.