När installationen är färdig

En solcellsanläggning har en livslängd på över 30 år. När allt arbete är färdigt och anläggningen är inkopplad ska du därför få en pärm (eller liknande) där all information om solcellsanläggningen finns dokumenterad. Det som ska skickas med är exempelvis produktblad för solceller, växelriktare och el-central. Men även ritning över hur panelerna är kopplade, bruksanvisningar för anläggningens olika delar och garantibevis för effektgarantin på solcellerna ska finns med.