Placering och elproduktion

Eftersom solceller behöver solljus för att fungera är inte alla tak lämpliga för installation. Det som avgör hur lämpligt ett tak är för solceller är dess orientering samt om taket någon gång under dagen blir skuggat.

För att verkningsgraden ska bli så hög som möjligt bör du installera panelerna med en lutning på mellan 35–45 grader, men så länge vinkeln är mellan 15 och 60 grader får man bra verkningsgrad.

Taket bör ligga i östlig, sydlig eller västlig riktning, där sydlig riktning ger störst årsproduktion. Placerar du panelerna i östlig eller västlig riktning får du mer sol på morgonen eller kvällen, vilket i vissa fall vara gynnsamt eftersom det är då de flesta familjer är hemma. Sitter panelerna i sydlig riktning får du visserligen ut mer energi totalt under året, men den största delen av energin produceras mitt på dagen och då är man oftast inte är hemma.

Eftersom panelerna har sjunkit kraftigt i pris de senaste åren är installationen inte längre lika beroende av en perfekt takvinkel eller riktning för att den ska bli lönsam. Så länge det är lite lutning på taket och det inte ligger i nordlig riktning betalar sig investeringen oftast under anläggningens livstid.

Något du bör se upp med är skuggningar. Det är nämligen så att även en liten skugga kan slå ut flera, om inte alla solceller, som finns installerade. Det finns lösningar även för tak som har skuggning, men det krävs extrautrustning som gör investeringen dyrare.

Genom att ta hjälp av Skövdes solkarta kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.