Sök stöd

 

Det finns ett stöd i form av en skattereduktion vid installation av grön teknik som inkluderar installation av solceller och som riktar sig mot privatpersoner. Detta gäller både installation av ett nätanslutet solcellssystem och installation av system med lagring av egenproducerad elenergi.

För det nätanslutna solcellssystemet ges en skattereduktion som motsvarar 15% av kostnaden för arbete och material vid installation och för ett system med lagring av egenproducerad el är den motsvarande skattereduktionen 50% av kostnaden för arbete och material.

Skattereduktionen ges för installation av grön teknik som påbörjas, slutförs och betalas under 2021 och har ett maxbelopp på 50 000 kr per person och år.  Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.