Offerter

När du kommit fram till om ditt tak är lämpligt för solceller är det dags att ta in offerter från solcellsinstallatörer, då får du en bra bild över kostnaden för en anläggning.

Ta offerter från minst tre olika bolag och för jämför dem med varandra. Ett enkelt sätt är att använda sig av branschorganisationen för solenergi i Sverige, Svensk solenergi. På deras hemsida kan du skicka in en intresseanmälan för solceller, du blir då kontaktad av deras medlemsföretag.

En solcellsanläggning kostar idag mellan 12 000 till 20 000 kronor per kW. Ett komplett 3 kW-system med solcellsmoduler, växelriktare, och installation kostar i storleksordningen 50 000 kronor och ett 5 kW-system kostar i storleksordningen 75 000 kronor. Det är alltså billigare per kW om du installerar en större anläggning. Men installationskostnaden varierar också kraftigt beroende på taklutning och takmaterial. Jämför därför pris/kW för de olika bolagen du fått offerter från.

När du valt ut några bolag som verkar intressanta be dom då komma till din fastighet. Vid ett besök ser installatören om det t.ex. behöver grävas för kablar eller byggas ställning för att få upp solpanelerna på taket. Genom ett besök kan även installatören bedöma de förhållanden de gjorde offerten efter stämmer med verkligheten.

Om det finns en återbetalningskalkyl med i offerten är det viktigt att kontrollera huruvida säljaren har räknat med ett bidrag eller inte. Bidraget ligger idag på 30 procent av den totala kostnaden och den har därför stor påverkan på återbetalningstiden.

Till sist vill vi ge några riktmärken om betalning och fakturering. Betala aldrig för arbetet innan det är klart! Det är okej att betala för material och arbete allt eftersom det levereras/blir klart men förskottsbetala aldrig. För stora anläggningar kan det till och med vara smart att hålla på 10 procent av betalningen tills du ser att anläggningen kommit igång och allt fungerar.