Barnskötare/Elevassistent - lärling

Om utbildningen/kursen

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70% av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

Barnskötare
Att arbeta som barnskötare innebär att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse när föräldrarna arbetar. Du kan arbeta på en kommunal eller en privat förskola. På förskolan ansvarar du tillsammans med förskollärare för alla barn på avdelningen. På förskolan går barn från ett år tills de börjar skolan. Som barnskötare arbetar du både utomhus och inomhus. Att ha kontakter med barnens föräldrar är en del av arbetet.


Elevassistent
Som elevassistent jobbar du i skolan med barn och ungdomar som behöver stöd. Det kan till exempel handla om barn med läs och skrivsvårigheter, psykosociala problem och/eller funktionsnedsättningar. Du skall vara ett stöd för barnen både i pedagogiska situationer och på raster.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för barnskötare och elevassistent - lärling

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 65 veckor vid 100% studietakt

Studieform

Utbildningen genomförs som lärlingsutbildning för vuxna. 
Du behöver inte ordna lärlingsplats själv.

Läs mer om våra lärlingsutbildningar här

Studietakt

50/100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer 
Information om CSN - studiefinansiering

Utbildningsstart/kursstart

14 augusti 2023

 

Ansökan

15 april- 15 maj

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.