Tjej sätter pärlor på väggen tillsammans med liten kille

Barnskötare/elevassistent - lärling

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 45 veckor vid 100% studietakt 
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 april - 15 maj, 2024
Kurs-/utbildningsstart: 9 september,  2024 

Om utbildningen/kursen

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70% av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

Barnskötare

Att arbeta som barnskötare innebär att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse när föräldrarna arbetar. Du kan arbeta på en kommunal eller en privat förskola. På förskolan ansvarar du tillsammans med förskollärare för alla barn på avdelningen. På förskolan går barn från ett år tills de börjar skolan. Som barnskötare arbetar du både utomhus och inomhus. Att ha kontakter med barnens föräldrar är en del av arbetet.

Elevassistent

Som elevassistent jobbar du i skolan med barn och ungdomar som behöver stöd. Det kan till exempel handla om barn med läs och skrivsvårigheter, psykosociala problem och/eller funktionsnedsättningar. Du skall vara ett stöd för barnen både i pedagogiska situationer och på raster.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.