Barnskötare/Elevassistent

Om utbildningen/kursen

Utbildningen har två yrkesutgångar inom området barn och fritid.  Det är viktigt med god datavana. Möjlighet till klassrumsundervisning ges varje vecka. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Barnskötare
Att arbeta som barnskötare innebär att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse när föräldrar arbetar. Du kan arbeta på en kommunal eller en privat förskola. På förskolan ansvarar du tillsammans med förskollärare för alla barn på avdelningen. På förskolan går barn från ett år tills de börjar skolan. Som barnskötare arbetar du både utomhus och inomhus. Att ha kontakter med barnens föräldrar är en del av arbetet. APL ingår.

Elevassistent
Som elevassistent jobbar du i skolan med barn och ungdomar som behöver stöd. Det kan till exempel handla om barn med läs och skrivsvårigheter, psykosociala problem och/eller funktionsnedsättningar. Du skall vara ett stöd för barnen både i pedagogiska situationer och på raster. APL ingår.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Det ingår APL i utbildningen. Du kommer att göra minst 15% APL av hela utbildningstiden.
Här hittar du studieplanen för barnskötare och elevassistent

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 65 veckor vid 100% studietakt

Studieform

Utbildningarna är upplagda som Flex. Studieformen innebär att du kombinerar självstudier med lärarstöd via lärplattform i Arena utbildning.

Studietakt

50/100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer om de olika alternativen
Information om CSN - studiefinansiering

Utbildningsstart/kursstart

Augusti 2024

Ansökan

Öppnar 15 april, 2024

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.