Industriutbildning - trä

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 40 veckor vid 100 procents studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 augusti - 15 september, 2024
Kurs-/utbildningsstart: Start 28 oktober, 2024

Om utbildningen/kursen

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom träteknik, möbel och inredning.

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella kurser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inom industritekniska programmet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom träindustri. Inledningsvis läses en grundutbildning och därefter en påbyggnadsdel mot trä.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.