Industriutbildning - trä

Vuxenutbildning Skövde erbjuder industriutbildning med inriktning mot träindustriteknik yrkesutgångar som: maskinsnickare, hyveloperatör och ytbehandlare.

Om utbildningen/kursen

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom träteknik, möbel och inredning.
Utbildningen utgår från Skolverkets nationella kurser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inom industritekniska programmet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom träindustri. Inledningsvis läses en grundutbildning och därefter en påbyggnadsdel mot trä.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för industri

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 40 veckor vid 100% studietakt varav sex utbildningsveckor är arbetsförlagda.

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart/kursstart

Oktober 2023

Ansökan

15 augusti - 15 september 

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.