Vård och omsorg - valideringsspår

Valideringsspåret inom vård och omsorg är för dig som redan arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst men inte har utbildningen eller endast har delar av utbildningen.

    Efter avslutad valideringsprocess söker du skolförlagd utbildning för att få en komplett undersköterskeutbildning. 


Kurslängd:
 
10 veckor
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppnar 15 oktober- 15 november, 2024
Kurs-/utbildningsstart: våren 2025

Valideringsspår - orienteringskurs 200p 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats. 

Valideringsspåret vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av vård och omsorg motsvarande heltid under de senaste 3 åren, sammanlagt 1700 timmar. Eller har vård- och omsorgsutbildning från utlandet som du vill validera mot undersköterska. Du ska redan ha godkända betyg i svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1. 

Under valideringsspåret studerar du på heltid i 10 veckor. 

Första delen av validering innebär kartläggning av dina kunskaper och arbetserfarenheter. För att sedan fortsätta att synliggöra dina kunskaper i valideringstester, möjlighet till kompletterande studier ges för att slutföra kurser. 

Valideringsspåret omfattar både teori och praktiska moment.  Den praktiska valideringen sker på en arbetsplats och/eller på skolan under 2 veckor. Du följer din handledares schema vid den praktiska valideringen.  Du behöver ha tillgång till egen dator, god datorvana och internetuppkoppling för att kunna genomföra dina studier. I slutet av kursen sammanställs dina individuella resultat utifrån valideringen. 

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege (VOC). Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev får ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss.

Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Läs mer om VOC samt Östra Skaraborgs VOC-bilaga.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.