Två kvinnor studerar kroppens organ

Vård och omsorg - skolförlagd

Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare.

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 65 veckor vid 100 procents studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 oktober - 15 november, 2024
Kurs-/utbildningsstart: våren 2025

Om utbildningen/kursen

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. Utbildningen är skolförlagd, detta innebär att du deltar i en elevgrupp, lärarledda moment i klassrum/digitalt och självstudier. Utbildningen innehåller obligatoriska moment som prov, metodövningar och seminarium.

Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg. Med våra fördjupande kurser kan du inom utbildningen inrikta dig på ett visst område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Betyg i svenska ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om.

Läs mer om VOC samt Östra Skaraborgs VOC bilaga.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Aktuell kurslitteratur

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.