Vård och omsorg

Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare.

Om utbildningen/kursen

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. Utbildningen använder sig av en studieform som innebär att du kan välja att delta i en elevgrupp, lärarledda moment i klassrums/digitalt och självstudier. I utbildningen förekommer det obligatoriska moment som prov, metodövningar och seminarium. 

Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg. Med våra fördjupande kurser kan du inom utbildningen inrikta dig på ett visst område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Betyg i svenska ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om. Läs mer om VOC (klicka  härsamt Östra Skaraborgs VOC bilaga (klicka här).


Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

 

Utbildningslängd/kurslängd

Utbildningen läses på cirka 65 veckor vid 100 % studietakt. Har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete finns  möjlighet till validering. Dina befintliga kunskaper bekräftas då genom att du redovisar dem i teori och praktik och det kan leda till ett nationellt gymnasiebetyg. 

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan.  Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med minst 15 % och är en obligatorisk del av utbildningen. Det kan förekomma både dagtid, kvällstid och helger utifrån handledarens schema.

Studietakt

100 % . Om du har betyg i kurser som ingår i utbildningen sedan tidigare eller validerar kan annan studietakt förekomma. 
 

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolekompetens.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)


Utbildningsstart/kursstart

21 augusti 2023

Ansökan

Ansökan öppen mellan 15 april-15 maj

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper kan bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och kan leda till ett nationellt gymnasiebetyg.