Elektriker

Vuxenutbildning Skövde erbjuder en elektrikerutbildning med två olika inriktningar, industrielektriker/servicetekniker och installationselektriker

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd både för dig som saknar grundläggande utbildning och för dig som redan har grundutbildning men vill komplettera dina yrkeskunskaper och vidareutbilda dig inom området. Ar-betsplatsförlagd utbildning ingår i utbildningen.


Industrielektriker/servicetekniker (1650 p)
Vill du arbeta med maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem ska du välja inriktningen industrielektriker. Du får en grundläggande elektrikerutbildning samtidigt som du skaffar dig kun-skaper i styrteknik, PLC-programmering, robotteknik samt mät- och reglerteknik. Du lär dig att instal-lera och konstruera program som får en maskin att utföra olika arbetsmoment. 

 

Installationselektriker (1650 p)
Vill du arbeta som elektriker ska du satsa på inriktningen Elteknik. Här specialiserar du dig inom om-rådet modern kraft- och belysningsteknik i kontor, bostäder och affärs- och industrilokaler. Du får lära dig arbeta med elektriska installationer vid ny- och ombyggnation och som serviceelektriker. 

Enskilda kurser 

Mekatronik 1 - 100 poäng
Praktisk Ellära - 100 poäng
Elektromekanik - 100 poäng 
Elkraftteknik - 100 poäng 

Dessa kurser är alltid sökbara. Klicka på respektive kurs för att komma till ansökan.  

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för elektriker

Utbildningslängd/kurslängd

Elektriker (1650 p): cirka 64 veckor
Påbyggnad - distributionselektriker  21-26 veckor

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

Förutsättningar för att studera till elektriker: kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Viktig information: För att få ut ett certifikat som industrielektriker/installationselektriker (efter av-slutad utbildning) kräver ECY även godkända betyg på gymnasienivå i svenska, matematik och eng-elska. Kunskaper motsvarande svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A, engelska 5/A och ma-tematik 1/A.

Här kan du läsa mer om vad du behöver för att kunna jobba som elektriker 

Elbranschens centrala yrkesnämnd

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer 
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur och material


Utbildningsstart/kursstart

1 november 2023

Ansökan

15 augusti - 15 september

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.