Fastighetstekniker justerar ventilation.

Fastighetstekniker

Vuxenutbildning Skövde erbjuder tillsammans med Nercia en fastighetsteknikerutbildning. Som fastighetstekniker ansvarar du för systemen som styr och reglerar värme- och ventilation i våra fastigheter.

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 40 veckor vid 100 procents studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 augusti - 15 september, 2024
Kurs-/utbildningsstart: 28 oktober, 2024. 

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd både för dig som saknar grundläggande utbildning och för dig som redan har grundutbildning men vill komplettera dina yrkeskunskaper och vidareutbilda dig inom området. Ar-betsplatsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Utbildningen kan läsas skolförlagd eller som lärling.

Fastighetstekniker 

Som fastighetstekniker så ansvarar du för drift, skötsel och underhålla av fastighetens tekniska system. Du arbetar med maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem. Du får en grundläggande elutbildning, kunskaper i fastighetsstyrteknik, PLC-programmering, samt mät- och reglerteknik. Du lär dig att installera och styra program inom fastighetsautomation.

Om du idag arbetar som fastighetsskötare och vill fördjupa dina kunskaper inom området kan utbildningen läsas som en lärlingsutbildning med utvalda kurser. Du måste då själv ordna en lärlingsplats på något företag eller på det företag där du är anställd.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.