Fastighetstekniker

Vuxenutbildning Skövde erbjuder tillsammans med Nercia en fastighetsteknikerutbildning. Som fastighetstekniker ansvarar du för systemen som styr och reglerar värme- och ventilation i våra fastigheter.

 
Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd både för dig som saknar grundläggande utbildning och för dig som redan har grundutbildning men vill komplettera dina yrkeskunskaper och vidareutbilda dig inom området. Ar-betsplatsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Utbildningen kan läsas skolförlagd eller som lärling.

 

Fastighetstekniker (1000p)

Som fastighetstekniker så ansvarar du för drift, skötsel och underhålla av fastighetens tekniska system. Du arbetar med maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem. Du får en grundläggande elutbildning, kunskaper i fastighetsstyrteknik, PLC-programmering, samt mät- och reglerteknik. Du lär dig att installera och styra program inom fastighetsautomation.  

Om du idag arbetar som fastighetsskötare och vill fördjupa dina kunskaper inom området kan utbildningen läsas som en lärlingsutbildning med utvalda kurser. Du måste då själv ordna en lärlingsplats på något företag eller på det företag där du är anställd.

 

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll
Här hittar du studieplanen för fastighetstekniker


Utbildningslängd/kurslängd
Fastighetstekniker (1000 p): cirka 40 veckor

Studieform
Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Lärling – här kan du läsa mer om studieformen.
Lärling - många olika yrken (skovde.se)

Du måste själv ordna med en lärlingsplats på något företag eller det företaget som du arbetar på. Du som redan vet att du är intresserad av att studera utbildningen i studieform lärling, kan påbörja arbetet med att söka lärlingsföretag i samband när du söker utbildningen.

Studietakt
100%

Förkunskapskrav
Förutsättningar för att studera till fastighetstekniker: kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Studiefinansiering
Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer 
CSN - studiefinansiering (skovde.se)
Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur och material


Utbildningsstart/kursstart
1 november 2023

Ansökan
15/8 - 15/9, 2023. 

Studie- och yrkesvägledning
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledning (skovde.se)