Distributionselektriker Påbyggnad

Är du redan utbildad elektriker och vill läsa till distributionselektriker? (800 p)

Om du redan är utbildad elektriker erbjuds du en unik möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning för att bli distributionselektriker. Under utbildningstiden är du garanterad en tidsbegränsad anställning hos det lärlingsförtag där du genomför det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) med avtalsenlig lön. Dis-tributionselektriker arbetar med lokalnät, låg- och högspänning 0,4-20kV, det så kallade distributions-näten i städer och på landsbygd. Att arbeta som distributionselektriker är ett fritt och omväxlande jobb men kräver samtidigt stor kunskap och problemlösningsförmåga. Flera av energibolagen i Skaraborg står bakom utbildningen och därför finns det stora möjligheter att du kan genomför det arbetsplatsför-lagda lärandet i din hemkommun. Utbildningstiden är då cirka 6 månader.

Utbildningslängd 21-26 veckor 

Förkunskapskrav
Förkunskapskrav motsvarande gymnasial elektrikerutbildning alternativt mångårig yrkeserfarenhet från eltekniskt området.


Studieplan:
Orienteringskurs - 200p                                                                                                          Lågspänningsnät - 100p                                                                                                       
Belysningsnät - 100p                                                                                                                          Högspänningsnät - 100p                                                                                                          Nätunderhållsarbete i stadsnät - 100p                                                                                          Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24 kV -100p                                                    

Nät- och transformatorstationer - 100p   

Ansökan:
15/8 - 15/9, 2023. 

Utbildningsstart 
1 november 2023.  

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.