Vård- och omsorg basår

Studierna leder till att du, vid minst E i betyg i samtliga kurser, är garante-rad en plats på vård- och omsorgsutbildningen.

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är en introduktion till vård- och omsorgsutbildningen med fokus på svenska som andra språk. Under utbildningens ca 40 veckor, läser du grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 till 4, yrkessvenska, data samt kursen Social omsorg 1.

Under första termin kommer du att få en inblick i hur det är att jobba inom vård och omsorg i olika områden som exempelvis äldreomsorg och LSS. Detta görs bland annat genom studiebesök, fältstudier men också genom kursen Social omsorg 1. Samtidigt studerar du svenska som andraspråk, yrkessvenska och data.

I termin 2 kommer du att gå ut på APL i fyra veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en obligatorisk del utav utbildningen och innebär att du följer en handledares schema och kan därför komma att jobba både dag, kväll och helg. Du kommer under terminen fortsätta att läsa kursen Social omsorg 1, svenska som andraspråk, yrkessvenska och data.

Om du klarar samtliga kurser och får ett godkänt betyg i dem är du garanterad en plats på vård- och omsorgsutbildningen.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för vård- och omsorg basår

Utbildningslängd/kurslängd

cirka 40 veckor

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan.  Under termin 2 ingår 4 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Studietakt

100 % 
 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du har betyg i SFI D, delkurs 1 eller 2 i svenska som andraspråk grundläggande nivå. Har du högre kunskaper i svenska som andraspråk rekommenderar vi att du kontaktar studie och yrkesvägledare för information och vägledning.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart/kursstart

21 augusti 2023

Ansökan

Ansökan öppen mellan 15 april- 15 maj