Rollator

Vård och omsorg - kombination

Studierna leder till att du, vid minst E i betyg i samtliga kurser, är garanterad en plats på vård- och omsorgsutbildningen.

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 40 veckor vid 100 procents studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 april - 15 maj, 2024
Kurs-/utbildningsstart: 19 augusti, 2024

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är en introduktion till vård- och omsorgsutbildningen med fokus på svenska som andra språk. Under utbildningens ca 40 veckor, läser du grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 till 4, yrkessvenska, data samt kursen Social omsorg 1.

Under första termin kommer du att få en inblick i hur det är att jobba inom vård och omsorg i olika områden som exempelvis äldreomsorg och LSS. Detta görs bland annat genom studiebesök, fältstudier men också genom kursen Social omsorg 1. Samtidigt studerar du svenska som andraspråk, yrkessvenska och data.

I termin 2 kommer du att gå ut på APL i fyra veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en obligatorisk del utav utbildningen och innebär att du följer en handledares schema och kan därför komma att jobba både dag, kväll och helg. Du kommer under terminen fortsätta att läsa kursen Social omsorg 1, svenska som andraspråk, yrkessvenska och data.

Om du klarar samtliga kurser och får ett godkänt betyg i dem är du garanterad en plats på vård- och omsorgsutbildningen.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.