Rollator

Vård och omsorg - kombination

Denna utbildning riktar sig till dig som vill utbilda dig till undersköterska samtidigt som du läser svenska som andraspråk.

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 100 veckor vid 100 procents studietakt
Poäng: 1400p + SVA grund 700p + SVA 1, 100p  (totalt 2200 poäng)
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 oktober - 15 november, 2024
Kurs-/utbildningsstart:  Start 13 januari, 2025

Kombinationsutbildning mot yrkespaket undersköterska

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och inom vård och omsorg men också ge dig en utbildning inom svenska som andraspråk på grund och gymnasial nivå 1. 

Utbildningen fokuserar mycket på ditt språk genom en kombinerad utbildning där yrkessvenska spelar en stor roll. Utöver detta ingår även arbetsplatsförlagd utbildning (APL) varje termin. Det arbetsplatsförlagda lärandet är en obligatorisk del utav utbildningen och innbär att du följer en handledares schema och därför kan komma att jobba både dag, kväll och helg. 

Efter avslutad och godkänd utbildning kan du arbeta som: stödassistent (funktionshinderområdet), undersköterska (sjukhus, vårdcentral, äldreomsorg) och skötare (psykiatri). 

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.