Man håller i två barn

Industriteknisk produktion på grundläggande nivå

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 20 veckor vid 100% studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Öppnar 15 april - 15 maj, 2024 
Kurs-/utbildningsstart: Augusti, 2024

Om utbildningen/kursen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att möjliggöra anställning inom tillverkningsindustrin. Kursen ger en bred introduktion till olika industriella processer, maskiner och verktyg. Eleverna får praktiska övningar i att använda verktyg och maskiner och att utföra enklare underhållsarbete. Kursen innehåller språkförstärkande utbildning och stöd för att stärka språklig förmåga inom det aktuella yrkesområdet. Utbildningen innehåller även studieförberedande moment med syftet att motivera och förbereda individen för framtida studier.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplan

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.