Murare, plattsättare, träarbetare, och anläggningsarbetare

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom något av ovanstående yrken och för dig som redan jobbar i byggbranschen och har behov av att fortbilda dig. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom byggbranschen.

Vuxenutbildning Skövde erbjuder följande byggutbildning med olika inriktningar;

Utbildningsformerna som erbjuds är skolförlagd och lärling.
Skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Lärlingsutbildning innebär att du är största delen av utbildningstiden på företag (70%). Utbildningen kan omfatta från 400 till 1600 gymnasiepoäng och en individuell studieplan upprättas utifrån dina tidigare erfarenheter och lärlingsföretagets behov.

Alla som blir antagna startar studierna på skolan för grundläggande kunskaper inom utbildningsområdet bygg. Du som redan nu vet att du är intresserad av att studera utbildningen i skolform lärling, kan påbörja arbetet med att söka lärlingsföretag i samband när du söker utbildningen.


Murare 
Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning inomhus och utomhus, såväl tegel- och blockmurning av valv, eldstäder och skorstensstockar. Du lär dig att putsa fasader för hand och med spruta samt att putsa väggar och tak inomhus i till exempel kyrkor. En del murare väljer att specialisera sig till kakelugnsmakare eller stuckatörer eller att bli specialister på eldfast murning.

Här hittar du studieplanen för murare

Plattsättare 
Plattsättaren arbetar med kakel, keramiska material, mosaik och andra plattor för utsmyckning och funktion. Arbetsuppgifterna kan vara plattsättning av inneväggar och golv i alltifrån badrum till storkök och simhallar. I arbetsuppgifterna ingår även underarbeten såsom enklare puts och fuktisolering.

Träarbetarens arbetsuppgifter är mycket varierande. Du kommer att få arbeta med mellanväggar, tak, fönster, dörrar och snickerier samt med formning och stamning. Du utbildas för att både kunna arbeta med nyproduktion och renovering av byggnader.

Anläggningsarbetare 

Anläggningsarbetarens arbetsuppgifter kan vara ledningsbyggnad, anläggning av gräsytor, plantering, stensättning, vägarbete och grundläggningsarbete mm. I utbildningen ingår också enklare snickeri, betongarbete, armering och murning.

Här hittar du studieplanen för anläggningsarbetare

 

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka  veckor 50 veckor

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Lärling – här kan du läsa mer om studieformen. Lärling - många olika yrken (skovde.se)

Du måste själv ordna med en lärlingsplats på något företag. Du som redan vet att du är intresserad av att studera utbildningen i studieform lärling, kan påbörja arbetet med att söka lärlingsföretag i samband när du söker utbildningen.


Studietakt

100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur och material

 

Utbildningsstart/kursstart

Oktober 2023

Ansökan

15 augusti - 15 september


Endast mur, plattsättning, anläggning  som är sökbara. 

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)


Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.