Flytt av ställverk

Gator och parkering

Ställverket som är beläget vid Badhusgatan, mitt emot Arena Skövde, ska flyttas drygt 600 meter norrut, till korsningen mellan Vadsboleden och Ekängsvägen. När det nya ställverket är färdigställt kan det gamla rivas. Rivningen förväntas vara färdig under år 2025. Efter att ställverket är rivet behöver marken saneras, därefter kan marken bebyggas med bostäder.

Ställverket som är beläget vid Badhusgatan, mitt emot Arena Skövde, ska flyttas drygt 600 meter norrut, till korsningen mellan Vadsboleden och Ekängsvägen. När det nya ställverket är färdigställt kan det gamla rivas. Rivningen förväntas vara färdig under år 2025. Efter att ställverket är rivet behöver marken saneras, därefter kan marken bebyggas med bostäder.

Varför bygger vi om?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde behövs det fler bostäder. Det gamla ställverket behövde förnyas och då passar det bra att i framtiden kunna bygga bostäder där i stället.

Vad gör vi och hur kommer det påverka allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Under december 2023 till och med sommaren 2024 pågår arbete med att flytta ledningar i anslutning till Badhusgatan. Flytten av ledningar sker för att kunna koppla på det nya ställverket när det är färdigt. Utgångspunkten är att biltrafiken kommer att vara öppen i båda riktningar under hela byggtiden, men kortare avstängningar kan ske.

Cykelvägar i området påverkas under byggtiden, följ alternativ skyltning.