Planering Här är vi nu
Detaljplan
Projektering
Byggnation
Klart

Risatorp Södra

Verksamhetsmark

Exploateringsprojekt för möjliggörande av ny verksamhetsmark, ny återvinningsstation samt flytt av så kallad rödfyr från området runt Karlsro.

Området omfattar cirka 26 hektar och är beläget söder om Energivägen och Södra Aspelundsvägen. Projektet syftar till att utöka ytan för verksamheter samt att möjliggöra byggnation av en ny återvinningsstation. Projektet omfattar också en flytt av rödfyr från Karslro samt utredning av lakvattensproblematik.

Arbetet med framtagande av detaljplan är inlett och tillstånd för flytt av rödfyr finns. Nu pågår projektering av denna flytt genom SWECO. Mark för verksamhet uppskattas vara klar för försäljning under första kvartalet 2026.