Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation
Klart

Resecentrum

Gator och parkering Verksamhetsmark

Skövde växer och vi har gjort ett antal stora investeringar i stadskärnan de senaste åren. Med fler invånare och fler som pendlar och reser kollektivt behöver nu även Resecentrum uppgraderas.

Resecentrum ligger strategiskt centralt i Skövde mellan Högskolan och Hertig Johans torg och är i många fall det första du möter när du anländer till Skövde med tåg eller buss. Vi vill med det här projektet skapa en attraktiv och trygg plats för ett växande hållbart resande i framtiden.

Jernhusen, som äger själva byggnaden, planerar att bygga om Resecentrum för att förbättra tillgängligheten, utöka vänthallen och skapa mer yta för service och kontor. I samband med det planerar kommunen för att göra klart en saknad del i centrum, nämligen ytorna runt Resecentrum och Stationsgatan. Ett flertal projekt har genomförts i närheten de senaste åren. Detta blir alltså den sista pusselbiten för området. Se karta över de tidigare projektens avgränsningar och tidsplanering här. Det vitmarkerade området på kartan avser projektet för Resecentrum.

Ladda ner vanliga frågor och svar kring detaljplanen för Resecentrum här.

Vad är målet med projektet?

Skövde kommun och Jernhusen arbetar för ett ökat hållbart resande och ett tryggt Resecentrum. Resecentrum och ytorna runt i kring ska bli en säker plats för alla att besöka. Med utökad service och en högre kvalitet befolkas platsen större del av dygnet.

Resecentrum med sina cirka 4 miljoner besökare per år binder samman Skövde med omvärlden, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Det är avgörande för Skövde att Resecentrum kan fortsätta att utvecklas till en mer funktionell och attraktiv mötespunkt för staden och hela regionen. Det är av stor vikt att stadens viktigaste målpunkt även har tydliga samlingsytor i anslutning till byggnaden.

Du kan läsa mer om målbilden för Resecentrum i FÖP (fördjupad översiktsplan) centrala Skövde.

Varför genomförs projektet?

Syftet är att förbättra Skövdes viktigaste målpunkt och öka det kollektiva resandet. Detta sker genom en utbyggnad av Resecentrum för att förbättra flöden genom byggnaden och skapa ytterligare möjlighet för service och kontor samt utveckling av offentliga ytor i anslutning till byggnaden. Denna centrala plats i staden ska utformas väl med hög arkitektonisk kvalitet och i samklang med kulturhistoriskt värdefulla byggnader i närområdet.