Planering
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation

Hasslum etapp 4

Bostäder

Hasslum etapp 4 ligger i östra delen av Skövde, söder om Hasslum etapp 3 och Insatsvägen. Hela projektområdet för etapp 4 omfattar en areal på ca 27 800 kvadratmeter.

Projektet möjliggör för byggnation av 50-70 bostäder, främst tvåplansradhus med bostadsrätt som upplåtelseform.

Projektet startade under 2021 och planeras vara klart 2028. Byggnationen av bostäderna planeras färdigställas mellan 2026-2028. Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan för området. 
Det pågående planarbetet hittar du här.

Exploatören Asplunds Bygg i Mellansverige AB äger direkt och indirekt mark som berörs av projektet. Under 2021 beviljades exploatören en markreservation på projektområdet för att fortsätta arbeta med sitt förslag på byggnation.