Planering
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Gamla Törebodavägen gång- och cykelväg

Gator och parkering

Befintlig landsväg behålls och kompletteras med en separat gång- och cykelbana på södra sidan mot den nya bostadsbebyggelsen. Gång- och cykelvägen kommer fortsätta hela vägen till Kvarnsjöområdet. Första utbyggnadsetappen sker från Nolhagavägen till infarten mot Ridskolan. Fortsättningen in till Kvarnsjön byggs ut 2025–2026.

Varför bygger vi ny cykelväg

Skövde kommun begränsas i öst-västliga kopplingar av riksväg 26 och Västra stambanan. Därför är passager i denna riktning viktiga att stärka och utveckla. Trädgårdsstaden framväxt ökar behovet av att utveckla Gamla Törebodavägen.

Hur kommer det påverka detta dig

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Vecka 2 och 3 kommer Gamla Törebodavägen vara avstängd.

Tidplan

Projektstart: 2022-08-26         
Projektering: 2022-10-05                           
Byggstart: 2024-01-09                                                                       
Slutbesiktning: 2026

Fakta

Kategori: Nybyggnation                                                                  
Yta: 5 705 m2                                                  
Entreprenör: Svevia                                    
Entreprenadform: RAM                              
Byggtid:                                        
Budget: 18 miljoner kr