Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov/planering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Närlunda

Bostäder Gator och parkering

Tidan utvecklas och Kvarntorpsvägen har byggts ut för att möjliggöra byggnation av bostäder. Skövdebostäder har fått markreservation för uppförande av 11 parhus med hyresrätt.

En del av området behöver ändras i nuvarande detaljplan för byggnation av sammanbyggda bostäder. Planarbetet pågår och beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2024-2025.

Kvarntorpsvägen byggdes ut 2019. VA, fiber och el finns framdraget till tomtgräns. När nya bostäder är uppförda kommer det slutgiltiga gatuarbetet ske, detta består av en toppbeläggning på den nya delen av Kvarntorpsvägen.

Om Närlunda i Tidan

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter. Läs mer här.