Projektstart
Programfas
Anbudsförfrågan
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Färdigställt

Södermalms IP

Idrott och kultur

Om- och nybyggnation av Södermalms IP.

Varför bygger vi om?

Södermalms IP byggdes 1922 och behöver renoveras och byggas om för att möta framtidens behov. I samband med ombyggnationen möter vi Svenska fotbollsförbundets krav på spel i Superettan, vilket i sin tur ställer krav på arenans lokaler och fotbollsplan. Under projektet anpassar kommunen så att Södermalms IP kan användas för mer än elitidrott, exempelvis undervisning, föreningsmöten och skolverksamhet.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamheten?

Planen kommer att läggas om till en konstgräsplan för att öka användningen och tillgodose behovet året runt. Projektet går även i linje med ambitionen att främja fysisk aktivitet och rörelse.

I och med den utveckling som sker av Södermalms IP kommer en ny friidrottsplats att anläggas i stadsdelen Södra Ryd norr om Fjärilsskolan. 

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan för omgivningen som möjligt. Det är dock ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder i byggprocessen, vilket vi ber om överseende med. Vid Södermalms IP är utgångspunkten att befintliga vägar och parkeringar ska vara kvar utan justeringar.

Tidplan

Projektstart:                                 Hösten 2022
Projektering:                               Jan-feb 2023
Anbudsförfrågning:                  Mar 2023
Byggstart:                                     Hösten 2023
Överlämnande:                          Sommaren 2025

Fakta

Kategori:                                       Ny- och ombyggnation
Yta:                                                  Ej fastslaget
Entreprenör:                               ByggDialog AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i samverkan
Byggtid:                                        2023-2025, ca 2 år
Budget:                                         Ej fastlagt