Planering
Detaljplan
Byggnation Här är vi nu
Klart

Humlevägen

Bostäder

Projekt Humlevägen, som berör fastigheten Skövde 5:250 på Östermalm, är beläget ca. 1,5 kilometer öster om Skövde centrum. Här finns en ny detaljplan för bostäder och centrumverksamhet och exploatören Borohus AB har fått markanvisning för byggnation av 39 st radhus.

En ny detaljplan som fått laga kraft 2021 möjliggör för byggnation av bostäder i förlängningen av Humlevägen, samt en mindre centrumverksamhet och/eller idrottsplats i anslutning till Östergatan, här har en kulturförening fått tomträtt. Planen syftar även till att möjliggöra för en påbyggnad av befintlig skyddsvall utmed Östra leden vilken nu är färdigställd. Detaljplan och planbeskrivning hittar du här.

Här kommer friliggande hus, par-, kedje och radhus kunna byggas av exploatör som har utsetts efter en intresseförfrågan. I detta projekt har Borohus AB tilldelats markanvisning. Totalt ska 39 st radhus uppföras på kvartersmarken som uppgår till ca. 11 600 kvm. Skövde kommun har ambitionen att det nya bostadskvarteret ska präglas av ett tydligt hållbarhetstänk, där sociala, ekologiska, ekonomiska och gestaltningsmässiga aspekter ska prägla den nya bebyggelsen.  Planerad byggstart för bostäderna är preliminärt våren 2024.

Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan.  

De frågor som inkommit i samband med intresseförfrågan hittar du besvarade här.