Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Ombyggnation

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I Tidan 2,5 mil norr om Skövde ligger äldreboendet Solgården. Skövde kommun har för avsikt att utföra om- och tillbyggnad av befintligt kök.

Varför bygger vi om?

Det befintliga köket är i behov av renovering och i samband med ombyggnaden renoveras även matsal och samlingslokalen Träffpunkten. Det kommer också att utföras ett antal underhållsåtgärder på fastigheten, både invändigt i byggnaden och utvändiga markarbeten.

Varför bygger vi om?

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och berörda verksamheter. Vi bedriver entreprenad utifrån att de boende och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med verksamhetens ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Mar 2021
Projektering:                               Mar-sep 2021
Anbudsförfrågning:                  Okt 2021
Byggstart:                                     April 2023
Överlämnande:                          Hösten 2024

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Entreprenör:                               Stenmarks Bygg
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Budget:                                         36 miljoner kr