Trädgårdsstaden etapp 1

Etapp 1 är idag färdigbyggd och rymmer lite drygt 200 bostäder

Här finns flera olka bostadstyper för att möjliggöra för olika behov vid olika skeden i livet. Alla ska trivas och må bra i denna första etapp av Skövdes nya stadsdel. Boende i området har nära till såväl service som till naturnära rekriation.