Trädgårdsstaden etapp 4

I november 2019 påbörjades planeringen för etapp 4 av Trädgårdsstaden. Etapp 4, som är Trädgårdsstadens sista och minsta etapp, beräknas innehålla 100 – 130 bostäder, varav ca 50 tomter för den kommunala tomtkön. Detaljplanen är nu klar och anläggningsarbetet planeras att starta vintern 2022 

Tomtsläpp i etapp 4 planeras att ske under mitten av 2023. Vill du ha en chans att köpa en kommunal småhustomt i Trädgårdsstaden? Gå då med i Skövde kommuns tomtkö.

Gata & Natur

Detaljprojektering av etapp 4 pågår och arbetet med att anlägga ledningar och gator i etapp fyra börjar vinter 2022. Byggnationen av gatumiljön kommer att ske i etapper för att möjliggöra tomter så snart som möjligt.