Planera
Upphandling
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Färdigställt

Om- och tillbyggnation av kök

Förskolor och skolor

Skövde kommun har för avsikt att utföra om- och tillbyggnad av befintligt kök.

Varför bygger vi om?

Storköket på Västerhöjdsgymnasiet har nått sin tekniska livslängd och kapaciten behöver utökas.

Varför bygger vi om?

Ett nytt tillagningskök och matsal för Västerhöjdsgymnasiet byggs på norra delen nuvarande hus B. Matsal byggs ut mot Badhusgatan och storköket in mot skolgården. Ovanpå storköket och under matsalen byggs nya lärmiljöer och personalytor.

Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans och övriga verksamheters ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2023
Projektering:                               Aug 2023 - maj 2024
Anbudsförfrågning:                  April - maj 2023
Byggstart:                                     Våren 2024
Överlämnande:                          Våren 2026

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Entreprenör:                               GBJ Bygg
Entreprenadform:                    Partnering
Budget:                                         96 miljoner kr