Frågor och svar om ombyggnationen och processen

År 1922 byggdes Södermalms IP och utomhusarenan har under sin hundraåriga livstid byggts om och moderniserats flera gånger. Nu står kommunen i tagen att rusta upp hela idrottsplatsen så att den klarar de krav som både sportutövare och publik ställer. Den senaste tiden har många rykten och felaktigheter kring Södermalms IP florerat i olika kanaler. Här svarar kommunen på frågor som uppkommit.

Hur har arbetet sett ut kring den upprustning som nu ska ske av Södermalms IP?

21 december 2021: Besiktning och kravställning från Svenska fotbollsförbundet för spel i Superettan på hemmaarena för fotbollsklubben.

10 januari 2022: Kommunstyrelsen beslutar om 10,9 miljoner i extra investering för att kunna anpassa anläggningen så att dispensen blir beviljad.

15 juni 2022: Kommunfullmäktige beslutar att ge Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för en arena med standard godkänd för Superettan. Uppdraget innehåller också en omlokalisering av friidrotten efter önskemål från fotbollsklubbarna.

16 januari 2023: Kommunstyrelsen beslutar om förprojektering och upphandling av samverkansentreprenör för etapp 2 av Södermalms IP samt en ny anläggning för friidrottens behov. Målet är att vara klara med projekten innan fotbollens dispens går ut i april 2025.

Juni 2023: Kommunfullmäktige beslutar om en revidering av investeringsmedel. 90 miljoner till fotbollsarenan och 45 miljoner till en ny friidrottsarena.

15 juni 2023: Södra Ryds friidrottsplats överklagas och kommunen informerar föreningarna. Friidrotten planerar för att klara halva säsongen 2024 helt utan tillgång till anläggning.

Beslut åter i bygglovsnämnd 18/10 och överklagan 9/11, sista dag för överklagan 21/11: Kommunen skickar in en ny bygglovsansökan för Södra Ryds friidrottsplats som tar hänsyn till Länsstyrelsens kommentarer på den första överklagan. Bygglovsnämnden beviljar nytt bygglov men beslutet överklagas på nytt.

20 november 2023: Kommunstyrelsen får information om överklagan av Södra Ryds friidrottsplats och konsekvenserna som följer. Som en omedelbar konsekvens av att även det 2a bygglovet överklagats kunde man bara konstatera att planerad byggstart skulle påverkas. Samma dag informerar kommunen på möten med berörda föreningar om händelserna och konsekvenserna.

22 november 2023: Kommunen träffar fotbollsföreningarna för fortsatt dialog om situationen som uppstått och möjliga vägar framåt. Kommunen informerar också om förslag till reviderat marknadsföringsbidrag med förslag om ökat grundbelopp, ett ärende som har beretts under året och ska behandlas av KSAU 29 nov.

30 november 2023: Kommunen träffar SAIK och IF Hagen för fortsatt dialog med lösningsfokus.

Vad kommer Södermalms IP att kosta?

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsmedel. Nu uppgår budgeten till 90 miljoner, men kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Kommer det att bli någon ny läktarsektion på Södermalms IP?

Kommunen har sökt marklov och bygglov för det som kallas etapp 1: flytt av plan och belysning. Detta togs beslut om den 21 november 2023 och godkändes men ska omprövas vad gäller just belysningsmaster då man missade att höra en sakägare, Trafikverket. En ny läktarsektion ligger i det kommunen kallar etapp 2 som skulle startat i april 2024. Bygglov är sökt och det är ungefär 10 veckors handläggningstid.

Vad kommer Södra Ryds friidrottsplats att kosta?

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsmedel. Nu uppgår budgeten till 45 miljoner, men kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Vilka använder Södermalms IP idag?

Idrottsplatsen används av både fotbollsklubbarna, friidrottsföreningen och av kommunens elever (undervisning).

Kommer friidrotten att kunna använda Södermalms IP under 2024?

Ja, friidrotten och kommunens elever kommer att kunna använda Södermalms IP i väntan på att Södra Ryds friidrottsplats står färdig.

Finns det något investeringsbeslut för Södermalms IP?

Ja. I juni 2023 ökades budgeten för Södermalms IP och uppgår nu till 90 miljoner. Kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning av budgeten eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Vad innehåller dispensen för fotbollen?

Dispensen att spela Superettan på Södermalms IP gäller till april 2025. Hittills har inga andra lag i andra kommuner tvingats spela på någon annan arena under en hel säsong på grund av byggförseningar eller överklagade bygglov.

Hur har kommunen kommunicerat med berörda föreningar om processen?

Kommunen informerade IF Hagen om den första överklagan DATUM och Hagen accepterade då att stå utan arena första halvan av säsongen 2024. Det fanns då ingen anledning att informera fotbollsklubbarna, eftersom överklagan och konsekvenserna inte berörde dem.

När den andra överklagan kom in informerades både friidrotten och fotbollen, eftersom båda berördes av konsekvenserna. Föreningarna informerades samma dag som kommunstyrelsen fick informationen.

Kommunen fortsätter att bjuda in berörda föreningar till dialoger om vägen framåt och tidsplanerna.

Varför värmer kommunen inte upp konstgräsplanen vid Södermalms IP?

Hösten 2022 riskerade hela Sverige drabbas av effektbrist i elnätet. Skövde kommun arbetade intensivt med att kapa effekttopparna och gjorde prioriteringar för att kunna dra ner kommunens elförbrukning. En av prioriteringarna var att stänga av den direktverkande elen till konstgräsplanen. Eluppvärmningen fungerar till ca minus 7 grader, ner till den temperaturen verkar salt lika bra för att det ska töa. Salt påverkar inte effektbristen.

Hur mycket pengar lägger kommunen ner på olika verksamheter?

8 av 10 kronor går till skola, vård och omsorg – kommunens kärnverksamhet. Övriga pengar går till all annan verksamhet så som kultur, fritid, trafik, drift, vatten och avlopp, måltider för särskilda boenden och skolor, fastigheter med mera.