Hur mycket pengar lägger kommunen ner på olika verksamheter?

8 av 10 kronor går till skola, vård och omsorg – kommunens kärnverksamhet. Övriga pengar går till all annan verksamhet så som kultur, fritid, trafik, drift, vatten och avlopp, måltider för särskilda boenden och skolor, fastigheter med mera.

Datum