Kommer det att bli någon ny läktarsektion på Södermalms IP?

Kommunen har sökt marklov och bygglov för det som kallas etapp 1: flytt av plan och belysning. Detta togs beslut om den 21 november 2023 och godkändes men ska omprövas vad gäller just belysningsmaster då man missade att höra en sakägare, Trafikverket. En ny läktarsektion ligger i det kommunen kallar etapp 2 som skulle startat i april 2024. Bygglov är sökt och det är ungefär 10 veckors handläggningstid.

Datum