Vad kommer Södermalms IP att kosta?

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsmedel. Nu uppgår budgeten till 90 miljoner, men kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Datum