Vad kommer Södra Ryds friidrottsplats att kosta?

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsmedel. Nu uppgår budgeten till 45 miljoner, men kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Datum