Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Segertorpsvägen Busshållplats

Gator och parkering

Nu går Västtrafik och Skövde kommun tillsammans vidare i planeringen att utveckla en ny stadstrafik som kan växa med staden.

Det här gör vi

Längs Segerstorpsvägen, norr om korsningen till Haganders väg kommer vi att bygga två nya busshållplatslägen. Busshållplatsen planeras att få namnet Haganders väg. Ny linjesträckning planeras till sommar 2025 och då kommer busstrafiken att köra igång. Ett nytt övergångställe kommer även att markeras ut.

Så påverkas du

Säkerhet är viktigt för oss och för att värna om både medtrafikanter och anläggningsarbetarna kommer det att vara begränsad framkomlighet förbi platsen under byggfasen.

Det kommer att vara möjligt att passera platsen, men om möjligt välj gärna annan väg.

Tidplan

Arbetet planeras att påbörjas efter sommaren och vara klart hösten 2023.

Segerstorpsvägen