Hiss, installation eller ändring

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

 

  Du behöver göra en anmälan om du vill


  • Installera en ny hiss i en byggnad
  • Göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad

  Du behöver även bygglov om


  • Åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exemepelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket

Allt du behöver veta om anmälan för installation eller ändring av hiss

  Handläggningstid: ca 2-4 veckor     Kostnad: ca 10 000 kr


Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via e-tjänst
  • Tillverkarens specifikation av hiss
  • Bygglovsritningar, som plan- och sektionsritning
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion)