Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Marklov kan behövas

 

  Du behöver alltid marklov om


  • Du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än+/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanerat område
  • Du kan också behöva marklov för trädfällning

  Du behöver inte marklov om


  • Du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
  • Din fastighet är utanför detaljplanerat område

 

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra.

Skövdes detaljplaner

Du kan behöva andra tillstånd!

  • Du kan behöva tillstånd av Länsstyreslen om området ligger inom landskapsbildsskydd eller på annat sätt är skyddad natur.

Allt du behöver veta om marklov

  Handläggningstid: ca 2-6 veckor     Kostnad: ca 2 700 - 13 600 kr

 

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Marksektioner
  • Förslag till kontrollplan

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Steg 1: Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Steg 2: Ta fram kartunderlag till situationsplan

Steg 3: Gör en markplaneringsritning

Steg 4: Gör en marksektion

Steg 5: Skicka in din bygglovsansökan