Pool och pooltak

En pool i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring pool kan kräva bygglov eller marklov.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver bygglov om du vill


  • Sätta upp pooltak eller poolskydd om människor kan vistas i vattnet under taket.

  Du behöver marklov om du vill


  • Schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.


Läs mer om markarbete på Boverkets hemsida!

Du kan behöva andra tillstånd!

  • Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till Skövde Vatten och Avlopp (V/A)

Allt du behöver veta om bygglov för pooltak

  Handläggningstid: ca 3-10 veckor     Kostnad: ca 3 400 - 6 800 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar