Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Bygglov behövs alltid

 

  Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus


  • Titta i detaljplanen vad som gäller för ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplan! ->

Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad

  Handläggningstid: ca 3-10 veckor     Kostnad: ca 28 300 - 71 500 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan e-tjänst
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Situationsplan på en nybyggnadskarta (tillkommer en kostnad för nybyggnadskartan)
  • Markplaneringsritning
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Exteriörredovisning