Solceller

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan, kulturhistorisk värdefullmiljö eller inom försvarets influensområde.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om


 • Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • Om din fastighet ligger inom detaljplan och du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • Du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken. Så länge den inte kan anses som en byggnad

  Du behöver alltid bygglov om


 • Kommunen har bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • Byggnaden befinner sig inom detaljplanelagt område och har pekats ut som särskilt värdefull. Till exempel i 50-tals inventeringen eller i kommunens kulturmiljöprogram (KMP)
 • Din fastighet befinner sig inom försvarets influensområde och ingår i ett särskilt värdefullt område

Du behöver alltid göra en anmälan om

 • Solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Allt du behöver veta om ansökan för solceller

  Handläggningstid: ca 3-5 veckor     Kostnad: ca 2 800 - 5 800 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan via e-tjänst
 • Förslag till kontrollplan
 • Situationsplan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Tillverkarens specifikation av solcellerna / solfångaren


I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Takplan
 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion)

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Steg 1: Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Steg 2: Beställ äldre ritningar på ditt hus

Steg 3: Gör en fasadritning

Steg 4: Gör en takplanritning

Steg 5: Skicka in din bygglovsansökan