Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Bygglov behövs alltid

 

Om du vill söka tidsbegränsat bygglov så behöver åtgärden


  • Vara av tillfällig karaktär
  • Fylla ett tillfälligt behov
  • Uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • Inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort

Allt du behöver veta om tidsbegränsat bygglov

  Handläggningstid: ca 3-10 veckor   
  Kostnad: 75% av bygglovavgift för tänkt åtgärd


Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

  • Ansökan via e-tjänst
  • Avvecklingsplan
  • Samma handlingar du behöver för att söka ett vanligt bygglov (bygglovsritningar)