Laddstolpar

Laddstolpar

Bygglov krävs vanligtvis inte för laddstolpar undantag för bygglov kan ni läsa om mer i texten. Eventuellt kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov som byggnad.

Bygglov behövs inte

 

Krav i samband med uppförande av nya byggnader och vid ombyggnation

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förbindelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser
  • Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnanden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon
  • För ouppvärmda byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav

 

Om du vill få mer information om laddstolpar eller laddbara fordon är du välkommen att kontakta vår kommunala energi- och klimatrådgivare.

Kontakta energi- och klimatrådvigaren här!

Du kan behöva bygglov om

  • Laddningspunkten ändrar andra byggnader på fastigheten. Det finns då i sig inte något generellt krav på bygglov eller anmälan för själva laddningspunkten. Ändringen av byggnaden kan dock i sig innebära att andra anmälningspliktiga åtgärder görs, som ändring av byggnadens brandskydd eller att fasaden påverkas
  • Laddpunkten har tak eller i övrigt påverkar omgivningen i form av skyltar och liknande