Staket

Om du vill sätta upp ett nytt staket kan du behöva bygglov eftersom den typ av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare och lägre konstruktion än ett plank.

Bygglov kan behövas

 Du behöver inte bygglov om du vill

  • Sätta upp ett staket som är max höjd än 110 centimeter från befintlig marknivå
  • Sätta upp ett glest stängsel (till exempel Gunnebo), pergola eller spaljé
  • Sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara max höjd 180 centimeter från befintlig marknivå. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgräns

 Du behöver alltid bygglov om du vill

  • Sätta upp ett staket som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå, eftersom det då räknas som ett plank
  • Sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom eller överstiger 50%, eftersom det då räknas som ett plank
  • Göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet

 

Är det i själva verket ett plank du vill bygga?
Ja! Då kan du läsa mer om det här.


Skillnaden på staket och plank

Staket:

Ett staket är en avskärmande och lätt konstruktion som går att se igenom. Det ska vara max 110 centimeter och bestå minst av 50 % luft. Ett staket är glesare än ett plank.

Plank:

Ett plank är också en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom. Ett plank är högre än 110 centimeter. Om du använder ett transparant, men helt material så räknas det inte som genomsiktligt. Om du exempel vill sätta upp en segelduk som avskärmning så kan det räknas som ett plank.