Tillbyggnad en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger ut eller bygger till något, kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver bygglov om du vill


  • Bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
  • Bygga ovanpå befintlig byggnad
  • Bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak

  Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad


Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan, ihop med byggnadsritningar och få ett startbesked. 

Attefallstillbyggnad
Attefallstillbyggnad - Boverket

Allt du behöver veta om bygglov för tillbyggnad

  Handläggningstid: ca 3-7 veckor     Kostnad: ca 9 700 - 20 000 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

  • Ansökan via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar

I vissa fall behöver du även följande handlingar  

Anmälan av kontrollansvarig (om det du vill göra är lite mer omfattande).