Plank

Om du vill sätta upp ett plank kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, vart den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill


 • Sätta upp ett staket, stängsel, pergola eller spaljé
 • Sätta upp ett plank som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå.
  Fri sikt gäller!
 • Sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då högst vara 180 centimeter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgräns.

 

Har du fri sikt?
Läs mer om det här. 

Är det ett staket du vill bygga?
Läs mer om staket här.

  Du behöver alltid bygglov om du vill


 • Sätta upp ett plank som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • Göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet

Allt du behöver veta om bygglov för plank

  Handläggningstid: ca 3-7 veckor     Kostnad: ca 6 300 - 10 300 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via vår e-tjänst
 • Förslag på kontrollplan
 • Situationsplan
 • Bygglovsritningar, som fasad- och sektionsritningar