Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadshus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att söka bygglov för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver varken bygglov eller anmälan om


  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • Skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • Skärmtaket är över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • Du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det

  Du behöver alltid bygglov om


  • Kommunen har bestämt i detaljplan att skärmtak ska omfattas av bygglov