Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad, en annan anläggning eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp


 • En skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning
 • Orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter
 • Ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • En skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

  Du behöver alltid bygglov om du vill


 • Sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är inom detaljplan, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Allt du behöver veta om bygglov för skyltar

  Handläggningstid: ca 3-5 veckor     Kostnad: ca 4 100 - 10 300 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan via e-tjänst
 • Situationsplan
 • En fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • En detaljritning av skylten i skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan.