Garage

Garage är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver bygglov om du vill


  • Bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan

  Du behöver oftast inte bygglov om du vill


  •  Uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15 kvadratmeter
  • Uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30 kvadratmeter

Friggebod
Attefall & attefalltillbyggnad

Allt du behöver veta om bygglov för komplementbyggnad

  Handläggningstid: ca 3-7 veckor     Kostnad: ca 4 100 - 8 800 kr

 

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmäla en kontrollansvarig