Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Bygglov behövs inte


Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Den ska vara en komplementbyggnad
  • Den är högst 15 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15 kvadratmeter tillsammans
  • Taknockshöjd är högst 3,0 meter
  • Den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • Den placeras i närheten till ett en- och tvåbostadshus
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen mot granne eller närmare om grannen medger det
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats