Rivningslov

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan behövas

 

  Du behöver alltid rivningslov om du vill


 • Riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område
 • Riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område
 • Flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov)
 • På en plats med områdesbestämmelser som kräver rivningslov

  Du behöver inte rivningslov för


 • Att riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan
 • Att riva en byggnad eller delar av byggnader utanför detaljplan. Du behöver då göra en rivningsanmälan om det du ska riva inte är en komplementbyggnad

Allt du behöver veta om rivningslov

  Handläggningstid: ca 2-6 veckor     Kostnad: ca 6 800 - 27 500 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan via e-tjänst
 • Situationsplan
 • Äldre ritningar eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • Beskrivning av projektet
 • Förslag på kontrollplan
 • Rivningsplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.